Služby

Nadštandardné prístrojové vybavenie:

CRP prístroj

Močový separátor – vyšetrenie moču a močového sedimentu

Glukomer

Sety na vyšetrenie Celiakie

 

Doplňujúce informácie

Možnosť parkovania

Príjem nových pacientov