O ambulancii

Komplexná liečebná a preventívna zdravotná starostlivosť o deti a dorastencov od 0 do 28 rokov.

Návštevná starostlivosť.