Úvod

Neštátna ambulancia pre deti a dorast – LB-AMB, s.r.o.

Lekár: MUDr. Ľubica Bakalárová

Zdravotná sestra: Viera Minarčinová